-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำเย็น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำเย็น

รหัสโรงเรียน : 110101

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 86190

โทรศัพท์ : 077630012

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำเย็น

-- advertisement --