-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน

รหัสโรงเรียน : 110106

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สลุย ท่าแซะ ชุมพร 86140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพรุตะเคียน

-- advertisement --