-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น

รหัสโรงเรียน : 110083

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 11 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 – ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 86140

โทรศัพท์ : 077-630003

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น

-- advertisement --