-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหินแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหินแก้ว

รหัสโรงเรียน : 110099

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 137 – หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 86190

โทรศัพท์ : 077-505211

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหินแก้ว

-- advertisement --