-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไชยราช

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไชยราช

รหัสโรงเรียน : 110124

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 86210

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไชยราช

-- advertisement --