-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประชาสันติ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประชาสันติ

รหัสโรงเรียน : 110092

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ควนทราย-พรุใหญ่ นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร 86140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประชาสันติ

-- advertisement --