-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดดอนรวบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดดอนรวบ

รหัสโรงเรียน : 110017

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 74 บ้านหนองทองคำ-บ้านทุ่งคา บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร 86000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดดอนรวบ

-- advertisement --