-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบางลึก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบางลึก

รหัสโรงเรียน : 110045

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 1 บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร 86000

โทรศัพท์ : 077631090

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบางลึก

-- advertisement --