-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม

รหัสโรงเรียน : 110025

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 ชุมพร – ระนอง วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร 86000

โทรศัพท์ : 077658552

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม

-- advertisement --