โลโก้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)

รหัสโรงเรียน : 110140

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – สะพลี ปะทิว ชุมพร 86230

โทรศัพท์ : 077560314

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)