-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รหัสโรงเรียน : 110029

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – ชุมพร – ระนอง วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 86190

โทรศัพท์ : 077501387

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

-- advertisement --