โลโก้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

รหัสโรงเรียน : 110087

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 185 ท่าแซะ-สะพลี ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 86140

โทรศัพท์ : 077599203

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)