-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ

รหัสโรงเรียน : 110241

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : ม.4 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร – หาดยาย หลังสวน ชุมพร 86110

โทรศัพท์ : 077-506321

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ

-- advertisement --