-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดวด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดวด

รหัสโรงเรียน : 110165

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 80 – สวนแตง ละแม ชุมพร 86170

โทรศัพท์ : 077630064

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดวด

-- advertisement --