-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนแค

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนแค

รหัสโรงเรียน : 110166

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านดอนแค – สวนแตง ละแม ชุมพร 86170

โทรศัพท์ : 077505593

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนแค

-- advertisement --