-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา

รหัสโรงเรียน : 110155

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 189 บ้านปังหวาน-บ้านท่าแพ ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร 86180

โทรศัพท์ : 077-979325

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา

-- advertisement --