-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำฉา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำฉา

รหัสโรงเรียน : 110214

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 39/1 – นาโพธิ์ สวี ชุมพร 86130

โทรศัพท์ : 077520403

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำฉา

-- advertisement --