-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย

รหัสโรงเรียน : 110220

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 86130

โทรศัพท์ : 084-8481825

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย

-- advertisement --