-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพังเหา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพังเหา

รหัสโรงเรียน : 110160

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร 86180

โทรศัพท์ : 077630045

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพังเหา

-- advertisement --