-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา

รหัสโรงเรียน : 110272

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา – ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 86220

โทรศัพท์ : 077630017

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสามแยกจำปา

-- advertisement --