-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง

รหัสโรงเรียน : 110253

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร 86150

โทรศัพท์ : 077551449

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง

-- advertisement --