-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาล้าน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาล้าน

รหัสโรงเรียน : 110210

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – ดอนหว้า-เขาล้าน ครน สวี ชุมพร 86130

โทรศัพท์ : 077520425

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาล้าน

-- advertisement --