-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 110219

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 65/5 – นาสัก สวี ชุมพร 86130

โทรศัพท์ : 077-654076

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา

-- advertisement --