-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดชลธารวดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดชลธารวดี

รหัสโรงเรียน : 110228

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – บ้านควน หลังสวน ชุมพร 86110

โทรศัพท์ : 0-7759-6067

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดชลธารวดี

-- advertisement --