-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดนพคุณ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดนพคุณ

รหัสโรงเรียน : 110251

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาขา หลังสวน ชุมพร 86110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดนพคุณ

-- advertisement --