-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม

รหัสโรงเรียน : 110279

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ม.2 ตช่องไม้แก้ว – ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 86220

โทรศัพท์ : 0935752678

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม

-- advertisement --