-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ

รหัสโรงเรียน : 110266

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านบางมั่น นาพญา บางมั่น นาพญา หลังสวน ชุมพร 86110

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ

-- advertisement --