-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดวิเวการาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวิเวการาม

รหัสโรงเรียน : 110254

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 เพชรเกษม – ปากน้ำหลังสวน แหลมทราย หลังสวน ชุมพร 86110

โทรศัพท์ : 0811897698

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวิเวการาม

-- advertisement --