-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดอัมพาวาส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดอัมพาวาส

รหัสโรงเรียน : 110265

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาพญา หลังสวน ชุมพร 86110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดอัมพาวาส

-- advertisement --