โลโก้โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม

รหัสโรงเรียน : 110268

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 121 – ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 86220

โทรศัพท์ : 077611921

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม