โลโก้โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว

รหัสโรงเรียน : 140052

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง 92000

โทรศัพท์ : 075-270122

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว