-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ

รหัสโรงเรียน : 140193

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 249 – ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 92180

โทรศัพท์ : 075-270117

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนไม้ดำ

-- advertisement --