-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง

รหัสโรงเรียน : 140228

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100/1 ย่านตาขาว-โพรงจระเข้ ในควน ย่านตาขาว ตรัง 92140

โทรศัพท์ : 075576252

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง

-- advertisement --