-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปากห้วย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปากห้วย

รหัสโรงเรียน : 140037

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 92000

โทรศัพท์ : 075204210

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปากห้วย

-- advertisement --