โลโก้โรงเรียนบ้านหาดเลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหาดเลา

รหัสโรงเรียน : 140188

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 281 หาดเลา-กะช่อง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 92180

โทรศัพท์ : 075-289-912

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหาดเลา