โลโก้โรงเรียนบ้านหินคอกควาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหินคอกควาย

รหัสโรงเรียน : 140178

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 80 – บ้านนา ปะเหลียน ตรัง 92140

โทรศัพท์ : 075207557

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหินคอกควาย