-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยลึก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยลึก

รหัสโรงเรียน : 140301

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 18 – ช่อง นาโยง ตรัง 92170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยลึก

-- advertisement --