-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแหลม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแหลม

รหัสโรงเรียน : 140159

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 2 – เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง 92120

โทรศัพท์ : 075270182

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแหลม

-- advertisement --