-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไร่หลวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไร่หลวง

รหัสโรงเรียน : 140294

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 45 – โคกสะบ้า นาโยง ตรัง 92170

โทรศัพท์ : 075270184

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไร่หลวง

-- advertisement --