-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองโตน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองโตน

รหัสโรงเรียน : 140265

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 61 – เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 92220

โทรศัพท์ : 0805256305

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองโตน

-- advertisement --