-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านช่องหาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านช่องหาร

รหัสโรงเรียน : 140273

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 202 เพชรเกษม วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 92220

โทรศัพท์ : 075270198

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านช่องหาร

-- advertisement --