-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านต้นปรง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านต้นปรง

รหัสโรงเรียน : 140275

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 14 เพชรเกษม วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 92220

โทรศัพท์ : 0917103569

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านต้นปรง

-- advertisement --