-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก

รหัสโรงเรียน : 140220

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง 92150

โทรศัพท์ : 075-270192

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก

-- advertisement --