-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งยาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งยาง

รหัสโรงเรียน : 140268

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 172 – ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง 92000

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งยาง

-- advertisement --