-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าส้ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าส้ม

รหัสโรงเรียน : 140085

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 92110

โทรศัพท์ : 075290113

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าส้ม

-- advertisement --