-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ

รหัสโรงเรียน : 140066

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 197 – นาเกลือ กันตัง ตรัง 92110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ

-- advertisement --