-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านผมเด็น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านผมเด็น

รหัสโรงเรียน : 140209

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 92150

โทรศัพท์ : 065-0756468

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านผมเด็น

-- advertisement --