โลโก้โรงเรียนบ้านหนองมวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองมวง

รหัสโรงเรียน : 140305

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 62 ราษฎร์เมืองแก้ว ควนเมา รัษฎา ตรัง 92160

โทรศัพท์ : 075213639

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองมวง