-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์

รหัสโรงเรียน : 140316

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 57 – หนองบัว รัษฎา ตรัง 92160

โทรศัพท์ : 0-7529-0742

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์

-- advertisement --