-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหน้าเขา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหน้าเขา

รหัสโรงเรียน : 140271

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 69 – เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 92220

โทรศัพท์ : 075584501

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหน้าเขา

-- advertisement --